Ny Ordførende Mester i Flikke

Den 12. september 2018 ble Anders Golin Glendrange valgt til ny Ordførende Mester i St. Johanneslogen Flikke til de tvende Fiorde.

Installasjonsdato er 17. oktober 2018.