Haakons historie

Loge Haakon til de tre Lys ble stiftet 27. mars 1920 og ble anerkjent som en rett og fullkommen St. Johannesloge av Storlogen Zur Sonne Bayreuth. Denne ga den 8. mai samme år sitt samtykke til opprettelsen av en selvstendig Storloge i Norge under navnet Den Norske Storloge Polarstjernen. Den fikk sitt hovedsete i Trondheim og utferdiget konstitusjonspatentet til Loge Haakon den 30. september 1930. Stiftere av vår loge var 70 brødre fra Olaf Kyrre og 4 brødre fra Kolbein.

Lørdag den 27. mars 1920 holdt Haakon til de tre Lys sitt konstituerende møte i Det Gamle Rådhus i Nedre Slotts gate 1, med 57 brødre til stede. Magnus Christian Ludvig Fossum (46), som ble opptatt i Olaf Kyrre 22 år tidligere, ble valgt til Ordførende Mester. 70 brødre fra Olaf Kyrre og 4 brødre fra Kolbein fikk forpasning til denne blivende logen. Allerede fredag den 20. februar 1920 ble det avholdt ordinær lærlingeloge der det ble referert hele 11 andragender om opptakelse. På samme møte ble det også referert en meddelelse om at den nye logen var anerkjent som en rett og fullkommen St. Johannesloge av Storlogen Zur Sonne i Bayreuth.

På sin generalforsamling i Konstanz lørdag den 8. mai samme år ga denne sitt samtykke til opprettelse av en selvstendig Storloge i Norge under navnet Den Norske Storloge Polarstjernen. Denne nye storlogen fikk sitt hovedsete i Trondhjem og ble innviet lørdag 10. juli 1920. Den Norske Storloge Polarstjernen utferdiget så sitt konstitusjonspatent til loge Haakon den 30. september 1920. Selve innvielsesdagen ble fastsatt til 11. oktober 1920. Vi regner stiftelsesdagen den 27. mars 1920. Fra og med denne historiske begivenhet og fram til 2. oktober 1961 da logen flyttet til Stamhuset, fant våre møter sted i Oslo gamle rådhus i Nedre Slottsgate 1. 

Første recipiend i Stamhuset var Hans Lyder Hope, sønn av Hans Hope – som var en av våre stiftere fra 27. mars 1920 og loge Haakons aller første vikar for Sekretær. Mens de første 40 år av vår loges historie var preget av til dels dramatiske endringer i forholdet mellom landets to storloger, men som endte med full samling under Det Svenske System, har de siste 50 år vært preget av vekst og konsolidering, og befestigelse av Polarstjernefrimureriet innen den Norske Frimurerorden. 

Vår logedag er mandag, mens de øvrige to har onsdag og fredag som sine møtedager. Stamhusets tredje etasje er med andre ord blitt det dynamiske møtestedet som var våre forfedres intensjon. Samlivet mellom Polarstjernelogene og de øvrige logene i Stamhuset har med tiden etablert seg og synes å virke til alle brødres gavn og til Ordenens beste.

Sist redigert søndag, 20 oktober 2013 12:23