Midnatsol er 100 år i 2024

Midnatsol er 100 år i 2024
   
||| ||| |||

Sommeren 2024 kan Midnatsol feire sitt 100 års jubileum. Det er samtidig 125 år siden frimureriet slo rot i Nordland og dermed i Nord-Norge, og Nordland Broderforening så dagens lys i Bodø i 1899.

St. Johanneslogen Midnatsol har i denne forbindelse planer om en bok som skal gi en historisk oversikt over frimureriet i Norge generelt, og i Nordland spesielt. Midnatsol er «mor» til de fleste loger i Nordland. Boken er bl.a. ment å gi en oversikt over utviklingen av frimureriet her nord, samt de menn som arbeidet dette frem. Historien om hvordan Midnatsol ble en selvstendig loge, hvordan logen senere i flere faser fikk reist og utvidet sitt eget logehus, og hvordan Andreas- og kapitel-frimureriet vokste frem i Bodø. Dette burde for en frimurer bli spennende og lærerik lesning. 

Boken får karakter av et festskrift, en lykkeønskning til en livskraftig frimurerloge. I dette festskriftet blir det en «Tabula Gratulatoria», der brødre og venner på forhånd registrerer sine lykkeønskninger til logen. I dette festskriftet vil det gjennom «Gratulasjonsprotokollen» være anledning for den enkelte broder til å få sitt navn og lykkeønskning registrert i verket om Midnatsols hundreårige virke. 

Alle gratulantene, som på denne måten faktisk kan forhåndsbestille boken, vil få denne tilsendt straks den er trykket. Dette er planlagt til tidlig på vinteren 2024. Vilkårene for en slik forhåndsbestilling vil bli kunngjort senere.

Sist redigert fredag, 14 april 2023 15:00

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden