Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen!
   
| | |

Dagen i dag - 21. januar er det Oscar IIs fødselsdag og førstkommende mandag feirerr vi i St. Johanneslogen Oscar t.d. syv Bjerge vår høytidsdag. Etter tradisjon på den mandagen som faller nærest denne dag. På mandag skal broder Taler på sedvanlig vis gå gjennom vår kjære Oscars lange historie. Her er noen anekdoter om Oscar den II og den svenske Carl XIIIs orden.

Om vi søker på Oscar den II på Google sitt bildesøk kommer en mengde fotografier og malerier av ham opp. På nær samtlige av disse kan vi som frimurere legge merke til to detaljer. Rundt halser bærer han, enten alene eller sammen med de respektive storkors for den norske St Olavs orden og den svenske Serafimeordenen, et for oss kjent symbol. 
Et rødt kors med likesidede smalnete armerTilsynelatende likt det korset våre brødre i XI grad har, med et par små forskjeller. På fremsiden ser vi en trekant med bokstaven i - på baksiden initialene CXIII. Videre ser vi på hans bryst, under hans krasjaner, nok et rødt kors med en forgyllet kant. Disse to prydelser, som han tydeligvis bærer stolt, er de synlige tegn på at han innehar Carl den XIIIs orden. En kongelig svensk ridderorden, som kun tildeles frimurere av XI grad. I Sverige regnes den i dag som en "12. frimurergrad". Flere nordmenn har innehatt ordenen, også etter unionsoppløsningen, men eneste nålevende innehaver er vår tidligere stormester Magne Frode Nygaard. 
Selv om ordenen etter 1970 ikke er en del av de offentlige svenske «Hans Majestets Ordener», er fremdeles den svenske regent Stormester av ordenen og alle svenske prinser blir automatisk riddere ved fødsel. De får dog ikke prydelser før de innehar frimurerordenens høyeste grad, og siden ingen i det svenske kongehuset er frimurere, bærer de heller ikke noe tegn på dette. 

På det første bildet bærer Oscar II sine prydelser til sin gallauniform. På det andre har han på full "stormesterdrakt". Det tredje bildet viser den danske kong Christian X i sine prydelser. 
Oscar II
Oscar II i gallauniform

IMG 8199

Oscar II med Stormesterdrakt

IMG 8200 1
Den danske kong Christian X i sine prydelser.

IMG_8201_2.jpeg

På bildet til høyre bærer kong Edward VII av England Ordenen sammen med sine prydelser som stormester av UGLE - den engelske storloge.

Han ble, som prins Albert Edward av Wales, den 20. desember 1868 tatt opp som frimurer i vårt svenske system av vår konge Carl XV. Samme dag mottok han like gjerne gradene II til VI før han dagen etter, 21. desember, raste gjennom kapittelet og attpåtil ble slått til ridder av Carl den XIIIs orden. At han lot seg portretterte med sine svenske prydelser sammen med sine stormesterregalier (som han fikk da han et halvt år etter ble utnevnt til stormester i UGLE) må tyde på at han holdt sitt medlemskap i det svenske frimurerordenen høyt.

På mandag kommer verken prinser eller konger, og kanskje det er helt greit. Det er tross alt vi som er de viktigste i byggingen av vårt tempel og indre loge.

Av Vegard Botnen, Taler i St. Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge

Sist redigert søndag, 22 januar 2023 18:01

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden