Besøk fra Voss - St Mikael til det gamle Gilde

Mandag 28. september får vi besøk av St Johanneslogen på Voss, St Mikael til det gamle Gilde.

Oscar til de syv Bjerge har lange tradisjoner sammen med logen på Voss. Før den ble egen loge, var den deputasjonsloge under Oscar. Vi vil nå videreutvikle samarbeidet med brødrene på Voss og vi vil komme til et gjenbesøk på Voss. Oscars brødre oppfordres til å slutte opp om dette besøket og knytte nærmere kontakter og bli bedre kjent med våre brødre St Mikael. Møtet på mandag blir med recipiend!

Vel møtt!

Sist redigert torsdag, 08 oktober 2015 00:49

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden