Besøksloge til Voss

Besøksloge til Voss
   
Besøksloge til Voss

Tirsdag 25. april viderefører vi tradisjonen med å besøke St. Mikael til det Gamle Gilde på Voss. St. Mikael var jo tidligere deputasjonsloge under Oscar, så det er viktig at vi prøver å opprettholde de båndene vi har til logen der oppe.

Det er også svært utviklende for loge-fellesskapet at logene kan besøke hverandre på denne måten.Vi prøver å samkjøre og fylle opp noen biler her fra byen. Dersom du er interessert i å være med, så skriv deg på listen som henger i garderoben. De som kan stille med bil og ha andre med som passasjerer, krysser også av for det. Skriv også opp mobilnummer slik at avtaler kan gjøres lettest mulig.

Hjalmar Olseth

Ordførende Mester

Sist redigert mandag, 29 mai 2017 14:53

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden