Flott fremmøte på årets første informasjonsmøte

Årets første informasjonsmøte i regi av St. Johanneslogene Oscar til de syv Bjerge og Carl til den norske Løve ble avholdt søndag 1. februar, og de respektive loger er godt fornøyde med fremmøtet.

De mange fremmøtte i spisesalen fikk ved denne sammenkomsten høre de Ordførende Mestere presentere en gjennomgang av frimureriets historie, Den Norske Frimurerordens oppbygging og organisering, samt en innføring i hva frimureriet er.

De besøkende forflyttet seg deretter til Johannessalen, hvor de fikk oppleve musikalskeinnslag og tekstlesing. Før informasjonsmøtet ble rundet av, ble aftenen opppsummert med en spørsmålsrunde fra de som ville vite mer.

Det er flott at så mange benytter disse anledningene til et besøk i vårt ordenshus, og spesielt hyggelig er det å se så mange ledsagere blant de fremmøtte! Takk til de av våre brødre som tok med en venn, en kollega eller et familiemedlem.

Neste informasjonsmøte i Bergen avholdes sønadg 27. september kl 18.00.

Pål Fie Mathiesen (OM Oscar)                      Roald Arne Øien (OM Carl)

 

Sist redigert mandag, 04 januar 2016 07:49

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden