Grytevakt i Bergen - ledige vakter

Da er vi godt i gang med grytevaktene. Innspurten er i gang. Responsen har vært god, bare noen få vakter står ubemannet. Disse klarer vi å dekke inn!

Vi står grytevakt utenfor Galleriet og Kløverhuset mellom kl 16 og 20. Første dag er tirsdag 1. desember, mens siste dag vil bli tirsdag 22. desember.

Interesserte kan fortsatt melde seg til . Hjemmesiden her, vil inneholde til en hver tid oppdatert vaktliste.  

Se vedlegg - info om vaktene samt oversikt over vakter - hvem, hva, hvor, når! (P.S.: dere kan ikke skrive inn i vaktlisten. Den blir fortløpende oppdatert). Dersom dere mener noe er feil lagt inn, meld fra til undertegnede på nevnte e-post.  

 

Last ned vedlegg
Sist redigert mandag, 04 januar 2016 07:46

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden