Honnørtegn til Kåre Offerdal

Honnørtegn til Kåre Offerdal
   
| | |

På Oscar til de syv Bjerges Høytidsdag ble vår loges tidligere Ordførende Mester Kåre Offerdal tildelt Oscar til de syv Bjerges Honnørtegn av Ordførende Mester Øyvind Hauge.
Overrasket og rørt mottak han logens hedersbevisning med stor takk. 
Kåre har med sine 35 års virke i Logen, alltid vært og er en samlende faktor. Med sitt lune humør og stillfarende fremtreden, eksemplifiserer han hvordan en sann og god broder utøver «Den kongelige Kunst". Alltid med lun humor, latteren på lur  og med  glimt i øyet.
Broder Kåre har i alle år hatt og har en spesiell plass hver gang Oscar til de syv Bjerge feirer og inviterer til sosialt samvær.
Som konferansier og tilrettelegger har han  vært mye benyttet utenfor logesammenheng.
Vi gratulerer!

Sist redigert tirsdag, 27 februar 2024 11:54

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden