Informasjon om Oscars nettsider

Nettsidene til Den Norske Frimurerorden har de siste 2-3 ukene vært gjennom en betydelig oppgradering. For Oscar sin del ser dette særdeles bra ut i den forstand at oppgraderingen har medført en del positive endringer.

Bl.a vil en del gamle artikler nå kunne hentes frem igjen. Det er laget en meny som heter "Oscars artikkelarkiv...". Etter hvert som artikler "går ut på dato" eller mister litt av sin aktualitet, plasseres de her. Det kan være minneord, tidligere tur til Sunnfjord osv. Aktuelle artikler og nært forestående hendelser/møter vil komme først, f.eks informasjonsmøte. Når det er over, havner det i arkivet, evt forsvinner. Andre artikler kan bli skjøvet litt nedover på siden for deretter å havne over i arkivet. Dere vil erfare dette etter hvert bl.a. Ved å besøke hjemmesiden jevnlig! En historisk siling er foretatt, men er det gamle artikler dere savner, skal jeg hente de frem igjen og legge de på arkivsiden!

For ordens skyld er det Ordførende Mester som alltid er ansvarlig redaktør

Broderlig hilsen

Olav Kvinge
Webredaktør

Sist redigert mandag, 29 mai 2017 12:54