Informasjonsmøte i logen 1. februar i Bergen kl 18.

Søndag 1. oktober 2015 kl 1800 blir det informasjonsmøte i logen.

Johanneslogene Carl og Oscar gjentar tradisjonen med åpent informasjonsmøte i logens lokaler. Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke eller allerede har søkt inntreden i vår Orden, samt brødre som nylig er opptatt. Ledsagere er hjertelig velkommen. Møtet er for øvrig åpent for alle brødre med ledsagere.
Informasjonsmøtet kan også være en anledning for de av brødrene som ønsker å gi sin ektefelle/partner litt ekstra påfyll og informasjon om frimureriet. Dette med tanke på eventuell ny og oppdatert informasjon som Ordenen ønsker at flest mulig skal få ta del i.

Vi starter med enkel servering, og vil deretter presentere vår Orden som i mer enn 250 år har hatt sin plass i det norske samfunn. Det blir god anledniong til å stille spørsmål underveis.
Vi anmoder brødrene om å benytte denne anledningen til å spre kunnskap om frimureriet og dermed knytte nye medlemmer til våre loger. Og, for ordens skyld, du behøver ikke å ha nådd 3. grad for å ta med interesserte til informasjonsmøte!

Nye brødre er en berikelse for vår broderkjede og vi ønsker tilvekst.

Møtet varer ca 1 1/2 time og påmelding er ikke nødvendig.

Dersom du likevel skulle ha spørsmål i forkant, kan disse rettes til våre Ceremonimestere:

 

For Carl: Dan Andersen, mobil 97 54 80 21, e-post:  

For Oscar: Roger Mathisen, mobil 92 69 19 21, e-post:

 

Roald Øien                                          Pål Fie Mathiesen

OM Carl til den norske Løve                  OM Oscar til de syv Bjerge

Sist redigert fredag, 13 februar 2015 19:11

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden