Julegryter i Bergen 2017

Julegryter i Bergen 2017
   
Julegryter i Bergen 2017

Grytevakter for Frelsesarméen 2017 

Også i år har Frelsesarmeen spurt om vi vil stå grytevakt i desember før jul. Fra 1. desember og frem til jul har Frelsesarméen julegryter til innsamling av penger som skal brukes til hjelp for nødlidende.

Oppdatert vaktliste nederst i dette innlegget.

Undertegnede, Olav Kvinge, har også i år tatt på seg oppgaven å organisere dette slik som i fjor. 

Det er aktuelt å stå grytevakt ved Galleriet og ved Kløverhuset/Festplassen (fra og med 7. des er det ikke vakter ved Kløverhuset men på Festplassen). Selve jobben består i å passe på gryten, uttrykke en takk til den som gir og ønske god jul.

Måten vi gjør dette på, burde være velkjent nå. Tidene vil være som i fjor, mellom kl 16 og 20, en times-vakter, men selvsagt med anledning til å ta doble vakter. Dersom dere har spesielle ønsker om dag, tider osv, er det fint om dere sender noen ord om det. Ønsker imidlertid at dere er mest mulig fleksible, men melder i fra dersom det er tider dere absolutt IKKE kan. Jeg fører ellers opp der det er ledig!

Interesserte kan melde seg til Olav Kvinge ved å benytte denne e-post-adressen: .

For å lette kommunikasjon vaktene imellom, bytter, forfall, mm, ber vi om at de som melder seg også informerer om sitt mobiltelefonnummer.

Hjemmesiden til BP, vil inneholde til en hver tid oppdatert vaktliste. Se nederst.

Godkjent av og med broderlig hilsen

ST. JOHANNESLOGEN
OSCAR TIL DE SYV BJERGE
Hjalmar Olseth
Ordførende Mester
 
ST. JOHANNESLOGEN
CARL TIL DEN NORSKE LØVE
Roald Øien
Ordførende Mester
Last ned vedlegg
Sist redigert søndag, 24 desember 2017 10:54

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden