Bergen - mini-informasjonsmøte - 16. oktober

Oscar til de syv Bjerge har til hensikt å avholde småskala/"mini" informasjonsmøter. Det planlegges å gjennomføre slike møter en gang pr måned, i utgangspunktet midten av måneden. Første møte blir

onsdag 16. oktober kl 1845. Sted: I den lille salongen i logen, innenfor garderoben. NB! mrk klokkeslett!  

Neste møter blir medio november og medio desember. 

Nødvendig med påmelding. E-post til Deputert Mester - Olav Kvinge

Følg med på siden her - oppdateres med nye datoer!

Sist redigert onsdag, 08 januar 2020 19:14