Sekretærskifte i Oscar

Torbjørn Haaland er fra logeåret 2013 den nye faste sekretæren i Oscar til de syv Bjerge. Broder Torbjørn har lang erfaring fra sekreteriatet og har de beste forutsetningene til å skjøtte sine oppgaver på en utmerket måte. Han ønskes lykke til i sitt nye embede.

Avgått sekretær, Olav Kvinge, skal være web-redaktør for Oscars hjemmesider og er også gått over i ny funksjon som vikar for Oversekretær i Bergens Provincialloge.

 

Kontaktinfo Torbjørn Haaland:  / 95905421

Kontaktinfo Olav Kvinge: / 47488381

 

Sist redigert onsdag, 29 januar 2014 19:37

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden