Statsmann og frimurer

Winston Churchill var født i 1874 og døde i 1965. Han var offiser, politiker og forfatter.  Det som er mindre kjent er at han var frimurer fra 1901 til sin død i 1965. Han var to ganger Storbritannias statsminister. Det var i 1940 til 1945 og 1951 til 1955.  Jeg vil forsøke å gi et bitte lite glimt av denne personen.

Churchill er regnet som en av de viktigste lederne i moderne tid. Han var en fremragende taler. Han er mest kjent som statsminister i Storbritannia under andre verdenskrig. Han fikk nobelprisen i litteratur i 1953 for sine bøker om britisk historie og andre verdenskrig.

Churchill giftet seg i 1908 med Clementine Hozier. De fikk fem barn: Diana, Randolph, Sarah, Marigold og Mary. Churchill var i tillegg til skrivingen opptatt med å male. Han mottok Hosebåndsordenen i 1953 og kunne deretter titulere seg som Sir Winston. Hans fulle navn var Winston Leonard Spencer. Churchill ble opptatt i loge ”Studholme Lodge No. 1591”, i London i 1901. 

To måneder etter sin opptagelse fikk han II grad og året etter i 1902 ble han opptatt til Mester, det vil si III grad. Studholme Lodge ble i 1959 slått sammen med United Lodge No. 1629 for å danne United Studholme Lodge, og senere i 1976 slått sammen med Alliance Lodge No. 1827 og fikk da navnet Studholme Alliance Lodge og beholdt sitt opprinnelige nummer 1591. Winston Churchill var under den annen verdenskrig kjent for stadig å bli sett med sin sigar og bowler hatt. Churchill er kjent for en mengde sitater. Her er noen. Om arbeid: ”Den beste måten å få et arbeid til å virke vanskelig på, er å utsette det. ”Om begynnelse og slutt: ” Dette er ikke slutten. Det er ikke begynnelsen på slutten. Men, det er kanskje slutten på begynnelsen.  Om blod:” Jeg har ingenting å tilby annet enn blod, slit, tårer og svette.”  Om fornuft: ” Sunn fornuft kan ikke kjøpes hos enhver kremmer”. Om sannhet: ”Av og til snubler menneskene over en sannhet. De fleste skynder seg videre som om ingenting har hendt”. 

Churchill’s far var Randolph Churchill hertugen av Marlborough’s tredje sønn. Hans fullstendige etternavn var Spencer-Churchill, men som sin far sløyfet han Spencer og brukte kun Churchill. Hans mor, Jeanette Jerome, var datter av den amerikanske millionæren Leonard Jerome. Det at han var halvt amerikansk var noe Churchill spøkte med senere, ikke minst i selskap med Franklin Roosevelt.

I 1899 brøt den andre boerkrigen ut mellom Storbritannia og boere i Sør-Afrika. Churchill riste ut som krigskorrespondent for Morning Post. Jeg vil slutte med følgende sitat som er tillagt Nobelkomiteen hvor de legger vekt på hans utrettelige innsats for de ” mest opphøyde menneskelige verdier”, og sa:  ”Churchills politiske og litterære prestasjoner er av en slik størrelse at en er fristet til å fremstille han som en Cesar som også har Ciceros penn”.

Tekst: Ernst Rolf Asplund

Sist redigert søndag, 03 februar 2013 15:03

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden