Reetablering av Øst-Finnmark Frimurergruppe

Den 29. februar 2024 ble Øst-Finnmark St. Johannes Frimurergruppe reetablert etter å ha vært inaktiv i mange år.
Det høytidelige møtet ble holdt i hjemmet til frimurergruppens nye leder og ble ledet av OSM Ragnar Tollefsen med bistand av Storseremonimester Ivar Røgeberg og Storsekretær Egil Vindorum. Tilstede under møtet var brødre bosatt i Øst-Finnmark, samt tilreisende brødre fra moderlogen Polarlys i Alta.Som ny leder ble innsatt Nils Otto Pleym og som sekretær ble valgt Per-Einar Fiskebeck.
 
resize
På bildet ser vi fra venstre Per-Einar Fiskebeck, Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen og Nils Otto Pleym.
Sist redigert mandag, 18 mars 2024 12:40

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden