Valdisholm St. Johannes Broderforening, Mysen

Valdisholm St. Johannes Broderforening, Mysen
   
||| ||| |||

Valdisholm St. Johannes Broderforening ble stiftet 17. november 1977 på Mysen med St. Johanneslogen Sirius som moderloge. Bakgrunnen var at det i mange år hadde ulmet en tanke blant frimurere i Indre Østfold om å danne en lokal studiegruppe eller en broderforening. Årsaken var at mange brødre hadde lang vei å reise for å komme på møter i sine egne loger. Innvielsen ble foretatt av Ordførende Mester i Loge Sirius, Ht. Oppl. br. Oddgeir Hagen-Viskum. Anton Huseby ble installert som broderforeningens første Ordførende Broder. Valdisholm har i dag ca. 160 medlemmer fra 14 ulike loger.

Navnet Valdisholm kommer fra den staselige borgen som stod her på en øy midt i Glomma på 1200-tallet, under den tid Haakon Haakonsson var konge i Norge. Det var derfor et godt forslag å gi den nye broderforeningen navnet Valdisholm. Det er et navn med historiske røtter, antagelig mye eldre enn middelalderen, og et navn med utgangspunkt i en borg gir gode og viktige assosiasjoner. Borg er et svært gammelt ord knyttet muligens til både et befestet sted, det å verne eller redde, og også antagelig et berg, stedet hvor ofte en borg ble anlagt. Ordet kan således i overført betydning minne oss om oppgaver som vi har i frimureriet: Valdisholm St.Johannes Broderforening skal være et sted til vern om verdier som vi vet er sentrale og viktige.

Sist redigert tirsdag, 28 januar 2020 08:24

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden