Ny Ordførende Broder i Sørlandet Kapitel Broderforening

Knut O. Flatner - ny Ordførende Broder
Knut O. Flatner - ny Ordførende Broder  
Knut O. Flatner - ny Ordførende Broder||| Knut O. Flatner - ny Ordførende Broder||| |||

Den 21. mars ble Knut-Ole Flatner innsatt som ny Ordførende Broder i Sørlandet Kapitel Broderforening. Han har frem til nå vært Viseordførende Broder i Broderforeningen i ca 5 år og har før dette hatt flere verv i Ordenen, blant annet i Johanneslogen Fraternitas i Arendal. Han ble ønsket hjertelig og broderlig til lykke med vervet og ble godt tatt imot av brødrene.

Seremonien fant sted i et VII-grads møte i logelokalene i Kristiansand med 60 brødre tilstede.

Installasjonsforretter var Ordenens Seglbevarer Thor Bergby. Han utførte oppdraget på en aldeles utmerket måte og bidro sterkt til at møte ble en minnerik opplevelse for alle tilstedeværende brødre.

Flatner overtar dette vervet etter Finn Georg Birkeland som har vært Ordførende Broder i vel 4 år. Han ble i samme møte takket av med mange rosende ord for godt utført arbeid og overlater til etterfølgeren en velfungerende Broderforening som har vært, og fortsatt er, i sterk vekst. Sørlandet Kapitel Broderforening arbeider fra VII til X grad og avholder møter i både Kristiansand, Arendal og Flekkefjord og bidrar således i stor grad til å opprettholde og fremme kunnskapene om Høygradsfrimureriet blant brødrene på Sørlandet.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden