Opplandene Kapitel Broderforening Nr. 802

Opplandene Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2022 2022 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 18 K
Februar 28 DC
Mars 16  31 D
April 19 DGJøVIKINNSTALLASJON
September DIXGRADNYOB
Oktober 20 DLILEHAMMER
November 30 D 10 DLILEHAMMER
Desember 14 M

Møtene begynner: kl. 18.30

Møtested: Gjøvik - Elverum - Lillehammer

Møteadresser:
Elverum: Vestheimgt. 2
Gjøvik: Kirkegt. 10
Lillehammer: Mathiesensgt. 1

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Reidar Næss, Lundgaards veg 15, 2408 Elverum., Telefon: 908 41 999 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90180548
Sekretær 91371970

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.