Barns Beste støtter TV-aksjonen

Barns Beste støtter TV-aksjonen
   
||| ||| |||

Foreningen til Barns Beste har valgt å støtte årets TV aksjon som går til Redd Barna med kr 25 000,-. I 2022 støttet vi flyktningbarn fra Ukraina med samme sum. Du finner mer informasjon om Foreningen til Barns beste ved å følge denne linken: Foreningen til Barns beste.

 

Sist redigert søndag, 22 oktober 2023 21:29

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden