Foreningen til Barns Beste

"Foreningen til Barns Beste" ble stiftet i 1879 som "Foreningen til Fattige Børns Bekledning”.
Styret består av
Kåre Offerdal, formann
Olav Kvinge, sekretær
Arne Visnes, kasserer
Sverre Seime, styremedlem
Trygve Jacobsen, styremedlem
 
Foreningen er frittstående og uavhengig.
Medlemmer er brødre av II grad og høyere og som har betalt kontingent.
Dens formål er å hjelpe nødstilte barn og tildelinger fra foreningen kan gis til
  • barn som har behov for økonomisk hjelp
  • institusjoner som arbeider for barn, unntatt driftsmidler, lønn eller administrasjon
  • syke/behandlingstrengende barn til behandling eller bistand som ikke på annen måte er mulig, herunder rekreasjons- og eller rehabiliteringsopphold
Tildeling av midler skjer etter søknad, som skal være begrunnet. Der er ingen frister for å søke, og tildeling skjer gjennom hele året. Søknadene må inneholde følgende:
  • Navn, telefonnummer og e-postadresse til den som søker
  • Kort beskrivelse av forholdet søknaden gjelder. Beskriv så nøyaktig som mulig. 
  • Angi hvorvidt det er søkt om støtte fra annet hold (for eksempel legater og/eller andre institusjoner). Vi spør om dette fordi styret bl.a har bred og allsidig råd- og veiledningskompetanse, herunder om private og offentlige støtteordninger. Det er heller ikke uvanlig at den/de søkende kan tilkomme andre støtteordninger og som kan komme i tillegg til tildeling fra Barns Beste.
  • Kontonummer som eventuell støtte skal overføres til

I tillegg til den årlige utsendingen av kontingent, kan en nå benytte Vipps dersom du ønsker å donere til Foreningen til Barns Beste. Vippsnummeret er 827342

Henvendelser og/eller søknader sendes så snart som mulig til: 
Foreningen til Barns Beste Bergen:
e-post:
Sist redigert onsdag, 06 september 2023 15:39

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden