Hjalmar Olseth installert som ny Provincialmester i Bergen

Hjalmar Olseth installert som ny Provincialmester i Bergen
   
||| ||| |||

Hjalmar Olseth ble tirsdag 3. mai installert som ny Provincialmester i Bergens Provincialloge.

Olseth kommer fra embedet som Ordførende Mester i St Johanneslogen Oscar til de syv Bjerge. Han overtar etter Egil Herman Sjursen. Sjursen er utnevnt til Ordenens administrator. Olseth ble installert av Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen. Ved taffelet ble Olseth, av Tollefsen, ønsket lykke til i sitt nye embede, mens Sjursen ble takke for sin store innsats for Ordenen generelt og sitt virke som Provincialmester spesielt. 
Gratulasjoner til Olseth og Sjursen!

Sist redigert tirsdag, 12 juli 2022 18:58

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden