Tilbake som Provincialmester

||| ||| Foto: |||

Gledelig melding!

Etter lengre tids sykefravær, er det med glede at det meddeles at Egil Herman Sjursen er fullt tilbake i sitt embede som Provincialmester for Bergens Provincialloge med virkning fra 1. oktober. Han ønskes velkommen tilbake.
Samtidig rettes det en stor takk til Johnny Handeland som har fungert i Egil Herman sitt fravær

Sist redigert torsdag, 22 oktober 2020 22:04

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden