Tildeling av heder!

Tildeling av heder!
   
||| ||| |||

Den 27 mai var en stor dag for to av våre brødre. Stormesteren var i byen for å tildele et Hederstegn og en Stormesterens Fortjenstmedalje.

Vår Provincialsekretær, Richard Olsen ble tildelt Ordenens Hederstegn for sin mangeårige innsats som Bergens Provincialloges Provincialsekretær. Les egen artikkel om ham under Logekjedens hjemmeside (Logekjeden.no).

Provinciallogens Husinspektør Rolf Meland ble tildelt Stormesterens Fortjenstmedalje etter å ha lagt ned et stort arbeid i ledelsen av fornyelse og oppgradering av Ordenshuset i Bergen gjennom de siste årene.

Både br. Richard og br. Rolf har bakgrunn som sentrale embedsmenn i St. Johanneslogen og St. Andreaslogen før de begge avsluttet med sine verv i Provinciallogen som henholdsvis Oversekretær og Overceremonimester.

(Olav Kvinge, red)

Sist redigert mandag, 08 november 2021 13:20

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden