Etablering av Finnmark Kapitel Broderforening

"Den 14. februar 2024 ble Finnmark Kapitel Broderforening innviet i et møte i VII-grad.
Møtet ble ledet av Den Norske Frimurerordens Stormester Ragnar Tollefsen. Som Broderforeningens første Ordførende Broder ble innsatt innehaver av Den Norske Frimurerordens Hederstegn Terje Johansen. Vår Provincialmester Torkild Torkildsen deltok også i møtet.
1000001226
I samme møte ble Broder Tore Haldorsen tildelt Stormesterens Fortjenestemedalje for sin innsats for Frimureriet i Finnmark gjennom mange år."
 
1000001227
Sist redigert mandag, 18 mars 2024 13:33

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden