Fortjenstmedaljen til en hedersmann

Fortjenstmedaljen til en hedersmann
   
| | |

Ordførende Mester i Ottar tdt Nøkle Pål Knoph har mottatt Stormesterens Fortjenstmedalje. Denne ble tildelt av Ordenens Stormester den 26.11 og ble overlevert av Provincialmester Per Trygve Kongsnes under en fin seremoni hjemme hos Pål Knoph den 22. desember. 

Sykdommen til tross; Pål Knoph har vist en utrolig sterk vilje og styrke i sitt arbeid som Ordførende Mester for sin loge Ottar t.d.t Nøkle og for sin ekstraordinære innsats for frimureriet i landsdelen. Ikke bare er det fortjent at han nå mottar Fortjenstmedaljen, men det er også en utstrakt broderhånd til ham i en tid, hvor han har kjempet så hardt for det skjøre livet. Jeg er stolt av å kunne tildele ham medaljen, sier Ragnar Tollefsen, Den Norske Frimurerordens Stormester og Høyeste Styrer.
Ordenens Stormester mottok et veldokumentert andragende for kort tid tilbake. På grunn av den ekstraordinære situasjonen, sørget Stormesteren for en særdeles ekspeditt saksbehandling. Utnevnelsen har funnet sted og Pål Knoph er i dag innehaver av Stormesterens Fortjenstmedalje.
I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet: Pål Knoph har gjort en helt ekstraordinær innsats for frimureriet i sin del av Tromsø Provincialloge. For egen regning og på egen risiko har Knoph deltatt i møter i samtlige loger innen provinsen. Han kjenner landsdelen utmerket fra sin militære- og forretningsmessige karriere. Han har alltid representert sin egen loge Ottar t.d.t. Nøkle på en forbilledlig måte ved besøk i andre logers Høytidsdager og jubileum. Men mest av alt har han som Ordførende Mester i Ottar i meget sterk grad bidratt til trivsel og utvikling i denne logen, som er blant de fremste loger på alt som måles, og fornemmes.
Samtidig som Pål Knoph hadde sin tid som vikar- og faste embeder i Ottar, hadde han også tjeneste i St. Andreaslogen Skansen i Tromsø og deretter også embeder og forskjellig tjenester i Tromsø Provincialloge. Han har vært et forbilde for mange brødre med sin utrettelige innsats og omsorg for brødrene. Knoph har også et utstrakt nettverk som han har benyttet til blant annet å skaffe gode frimureriske foredragsholdere til Ottar.
En virkelig hedersmann har mottatt Stormesterens Fortjenstmedalje.

 

Sist redigert søndag, 25 september 2022 20:14

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden