Høytidsmøte i St. Andreaslogen Hålogaland

Høytidsmøte i St. Andreaslogen Hålogaland
   
| | |
Tirsdag 18. oktober 2022 var det høytidsmøte i St. Andreaslogen Hålogaland i Bodø.
 
Loge 407 (firetallet er logens laveste grad, akkurat som ettallet er felles for Johanneslogene og syvtallet felles for provinsene) er den eldste Andreaslogen i Tromsø Provincialloge – og i Nord-Norge – og fyller 68 år. Hålogaland er en av fire fullverdige St. Andreasloger i Tromsø Provincialloge – i tillegg til to deputasjonsloger.
 
Hålogaland som geografisk område strakte seg i middelalderen fra Lyngen i nord til Namdalen i sør. I dag lever navnet videre blant annet i Hålogaland Teater, Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmer, Hålogaland lagmannsrett – og nevnte Bodøs St. Andreasloge. En viss professor Munch mener at ordet Hålogaland betyr «Det Hellige Land», men en slik tolkning kan kanskje medføre ytterligere uro lengst øst for Middelhavet. Det Norske Språkrådet benevner ord som «håløyger» (hålogalendinger), «håløygsk» og «Håløygaland» som legitime begreper.
 
Men det var nå en digresjon.
 
Møtet ble kyndig ledet av Ordførende Mester Bjørn Blegeberg, og et velsmurt embedsverk sørget for at det fløt som det skulle. Det deltok mer enn 70 brødre i møtet. Til taffelet ble det servert et utmerket måltid ledsaget av svært god stemning.
Sist redigert søndag, 15 januar 2023 20:43

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden