Ny Ordførende Broder i Bodø

Ny Ordførende Broder i Bodø
   
| | |

Ny Ordførende Broder ble valgt i februar 2020 til avløsning av Kjell Krey Dagsloth som var konstituert i embedet fra 1. januar dette året. Planen var at installasjonen skulle gjennomføres på Broderforeningens høytidsdag 23. april, men bare få dager før ble all virksomhet stengt ned av korona-utbruddet. Like etter dette ble det administrative ansvaret for broderforeningen overført til den valgte Ordførende Broder Erik Banks som har ivaretatt sine plikter siden.

Bodø Kapitel broderforening er konstituert og arbeider i IX og X grad etter at Bodø Stewardsloge ble oppgradert til 1. Orden år 2000. Dette har sammenheng med den arbeidsordning som senere ble innført i Tromsø Provincialloge, hvor Broderforeningen i Bodø har som fast oppgave å gjennomføre inntil to recepsjonsmøter i IX og to i X grad hvert år på vegne av sin moderloge. Broderforeningen stiller et fullt oppsatt og øvet vikarierende embedsverk til disse møtene, som ledes av Provincialmester selv eller Deputert Provincialmester. Denne gode samarbeidsordningen mellom logestedene setter Broderforeningen i Bodø i en særstilling.

Til stede var avtroppende Ordførende Broder Kjell Krey Dagsloth, som ledet åpningen av møtet. Det var også Stormester Ragnar Tollefsen med følge og installasjonsforretter samt Provincialmester Per Trygve Kongsnes.

Den nye Ordførende Broder Erik Banks ble installert på ritualmessig måte, med sine faddere Reidar Nilssen og Oddbjørn Andersen ved sin side, hvorpå han overtok ledelsen av sammenkomsten. Både møtet og det påfølgende høytidelige taffel ble gjennomført under et strengt koronaregime m.h.t. antall og avstandskrav. Noe som reduserte logerommenes kapasitet betydelig.

Under lunsjen om formiddagen og ved taffelet på kvelden ble det fremført en rekke hilsener til broderforeningen, og ikke minst til den nye Ordførende Broder. I sin hilsen ved taffelet sa Provincialmesteren at dagens installasjon var det første rituelle logemøte som har vært gjennomført i Tromsø provins siden 6. mars i fjor.
Ordenens Stormester Ragnar Tollefsen uttrykte stor glede over å komme i gang med logearbeidet. «Det har vært mange utfordringer, men jeg har merket meg de Ordførende Mesteres og brødrenes positive utålmodighet etter å få starte på nytt. Vi må fortsatt være innstilt på å holde oss til regler og restriksjoner», sa Stormesteren.

Sist redigert søndag, 25 september 2022 20:13

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden