Vel gjennomført høytidsmøte i Tromsø

Vel gjennomført høytidsmøte i Tromsø
   
| | |

Tromsø Provincialloge feiret sin 23. høytidsdag torsdag 3. mai.

Et flott og godt gjennomført Høytidsmøte ble gjennomført under ledelse av Provincialmester Per Trygve Kongsnes med nærmere 100 brødre tilstede. Ordenens Stormester Tore Evensen og Stormesterens Prokurator Ragnar Tollefsen med følge deltok. Likeledes Ordenens Høyeste Prelat Ingar Samset, Ordenens Administrator Bjørn Bergholtz, Provincialmester i Trondhjem Svein Klokkerhaug og tidligere Stormesterens Stattholder Kåre-Bjørn Kongsnes.

I møtet ble syv brødre tildelt VII grad. Disse var kallet fra Stella Polaris i Tromsø, Arcturus i Narvik, Corona Borealis i Harstad, Polarlys i Alta og Ultima Thule i Hammerfest.

I høytidsmøtet ble også Deputert Provincialmester Børje Kajander takket av etter 8,5 års tjeneste som Deputert Provincialmester /Provincialmester. Som ny Deputert Provincialmester ble Bjarne Eilertsen installert.

Under taffelet sang vårt dyktige lokale sangkor tre sanger. Serveringen ble gjennomført på en usedvanlig hyggelig og flott måte av 10 Mariasøstre.

Sist redigert søndag, 25 september 2022 20:15

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden