Utnevnelse av ny Deputert Provincialmester i Tromsø Provincialloge

Utnevnelse av ny Deputert Provincialmester i Tromsø Provincialloge
   
||| ||| |||

Ordenens Stormester har i møte i Det Høye Råd den 6. november 2023, utnevnt Broder Terje Wold til ny Deputert Provincialmester i Tromsø Provins. 

Terje Wold er i dag Ordførende Mester i St. Johanneslogen Stella Polaris i Tromsø, hvor han har virket siden 10. januar 2020. Han har også hatt flere embeder i Johannesskiftet, Provinciallogen og innen Ordenen. 

 

HEABf0Z2 400x400
Broder Terje Wold

Tildeling av Det Røde Kors og installasjon som Deputert Provincialmester vil bli gjort i et ekstraordinært VIII gradsmøte i Tromsø mandag 11. desember 2023.

Brødrene bes om å notere seg datoen, og vi håper dere vil prioritere å delta på dette møtet som svært sjelden gjennomføres i vår Provins.

Utnevnelsen av broder Terje som Dep. PM betyr at han fratrer som Ordførende Mester i Stella Polaris. Vi gratulerer Terje med utnevnelsen og vi ser frem til godt og broderlig samarbeid.

thumbnail RK NO Blå bakgrunn

Sist redigert søndag, 12 november 2023 12:40

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden