Sørlandet Kapitel Broderforening Nr. 808

Sørlandet Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2019

Møtested: Kristiansand 2019 VII grad IX grad X grad
Februar (AR)
Mars (AR)F - 21 (KR)B
Mai (FL)
Oktober 10 (KR)AFø
November 28 (AR)

Møtene begynner: kl. 18.30

Møteadresser:
Arendal: Vestregt. 6
Flekkefjord: Austadvika 3
Kristiandsand: Kirkegt. 2

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: c/o Knut O. Flatner, Svaneveien 23, 4878 Grimstad Telefon: 952 96 000 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90050344
Sekretær 45419202

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.