Sørlandet Kapitel Broderforening Nr. 808

Sørlandet Kapitel Broderforening

Møtekalender for 2022

Møtested: Kristiansand 2022 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 20 D
Mars 24 F
April 28 
Oktober 13 A
Desember

Møtene begynner: kl. 18.30

Møteadresser:
Arendal: Vestregt. 6
Flekkefjord: Austadvika 3
Kristiandsand: Kirkegt. 2

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: c/o Knut O. Flatner, Svaneveien 23, 4878 Grimstad Telefon: 952 96 000 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 90050344
Sekretær 45419202

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.