Ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge, Arendal

Olav Rustad er utnevnt til ny Ordførende Mester i Sørlandet Stewardsloge.
Installasjonsdato er 28. februar 2019.