St. Johanneslogen  St. Torfinn Nr. 154

Møtekalender for 2024

Møtested: Østregt. 54, Hamar 2024 I grad II grad III grad
Januar 11 K - 18 AøC 25 C
Februar CS CD
Mars LGH - 14 CF
April 11 C C - 18 
Mai C
September 12 C - 26 C 19 CD
Oktober 31 CS 17 C
November 21 CF 14 D - 28 C
Desember CMø

Møtene begynner: kl. 18.30, Høytidsdag og Julemøte kl. 18.00

Spesielle møter

  • 02.02.24, kl. 18:00: Åpent Infomøte sammen med St. Halvard
  • 13.02.24, kl. 18:30: St. Torfinn besøker St. Halvard i I grad, recepsjon
  • 01.03.24, kl. 18:30: LOGETUR 1-3 mars
  • 23.04.24, kl. 18:30: Seminar i II grad sammen med St. Halvard
  • 21.06.24, kl. 18:30: Sommerfest
  • 05.09.24, kl. 17:00: Kollegiemøte kl 1700, alle møter til trening
  • 24.10.24, kl. 18:30: St. Torfinn besøker St. Olav på Lillehammer
  • 05.11.24, kl. 18:30: Minneloge, ansvar St. Halvard
  • 28.12.24, kl. 18:30: Juletrefest. Kl 1600 Ansvar St. Torfinn

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 236, 2317 HAMAR Telefon: 62550487 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Ceremonimester 97550961
Ordførende Mester 91828973
Sekretær 90828764

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden