Trondhjems Provincialloge Nr. 701

Møtekalender for 2023

Møtested: Kongensgt. 3, Trondheim 2023 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 25 A 11 
Februar E+S 22 
Mars 22 
April 12 
Mai C - - - C
August 23 
September 20 
Oktober 18 
November 29 M 15 

Møtestart kl 19.00.
Unntakene er Høytidsmøter, St. Hansloge og møter i IX grad som begynner kl. 18.00.
Antrekk: Galla

Spesielle møter

  • 26.04.23, kl. 18:00: VII grad - Installasjon av Provincialmester
  • 05.11.23, kl. 18:00: Minneloge St. Olaf tdgT

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7011 TRONDHEIM Telefon: 922 32 343 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Overceremonimester 93078498
Oversekretær 92232343
Provincialmester 91107851

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden