Trondhjems Provincialloge Nr. 701

Møtekalender for 2025

Møtested: Kongensgt. 3, Trondheim 2025 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar CK 22 C
Februar A 19 E+S
Mars 19 D
April 23 C C
Mai C - C - C - C
August 20 C
September C 17 C
Oktober C - 29 D 15 C
November 26 M 12 C

Møtestart kl 19.00.
Unntakene er Høytidsmøter, St. Hansloge og møter i IX grad som begynner kl. 18.00.
Antrekk: Galla

Spesielle møter

  • 02.11.25, kl. 19:00: Minneloge

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7011 TRONDHEIM Telefon: 922 32 343 E-post:

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden