Trondhjems Provincialloge Nr. 701

Møtekalender for 2024

Møtested: Kongensgt. 3, Trondheim 2024 VII grad VIII grad IX grad X grad
Januar 24 A 10 C
Februar 21 CK C
Mars 20 C
April 17 C C 22 C - 23 C - 24 C - 25 C
August 21 C
September C 18 C
Oktober C - 30 C 16 C
November 27 C 13 C

Møtestart kl 19.00.
Unntakene er Høytidsmøter, St. Hansloge og møter i IX grad som begynner kl. 18.00.
Antrekk: Galla

Ingen spesielle møter lagt inn ennå. Se matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 308, 7011 TRONDHEIM Telefon: 922 32 343 E-post:

Kontaktpersoner

Embede Mobil E-post
Overceremonimester 93078498
Oversekretær 92232343
Provincialmester 91107851

Med forbehold om feil og endringer. Feil i møtekalender og kontaktopplysninger bes meldt til logens sekretær.

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden