Medlemskontoret er i drift

Medlemskontoret er i drift
  Kristoffer Sandven
Medlemskontoret er i drift Foto: Kristoffer Sandven

Ordenen har lenge arbeidet for å etablere et sentralt medlemskontor. Det er en glede å kunne fortelle at det nå er i full drift.

Brødrenes nærmeste og viktigste kontakt med Ordenen er fortsatt egen moderloge. Her kan (og skal) alle spørsmål tas opp, og det er ikke mange saker som har behov for å benhandles sentralt. 

Det viser seg likevel at både brødre og loger iblant har behov for ta opp saker som ikke kan løses lokalt. Tidligere har det vært usikkerhet om hvem man skulle henvende seg til. Ikke sjelden medførte det at henvendelser ikke kom frem til rett person eller til rett tid, og at det måtte brukes unødig ressurser på å ferdigstille saken.

Alle slike henvendelser skal nå gå til medlemskontoret. Målsettingen er at de fleste saker skal kunne behandles og avgjøres der, men mange saker vil også bli videresendt når det er behov for det.

Matrikkelkontoret er avviklet i sin tidligere form og både oppgaver og personalet inngår i Medlemskontoret.

Henvendelser kan skje enten pr. vanlig brev eller pr. epost til  

Direkte telefonnummer til Medlemskontoret er 940 06 700

Sist redigert mandag, 16 november 2015 07:06

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden