Direktoriets utviklingsenhet

Dette er en fristilt gruppe brødre som skal tenke langsiktige, kreative og nyttige tanker til Kunnskapsdirektoriets beste.

Målet er å drive kontinuerlig forbedring av organisasjon, ledelse og «produkter».
Enheten rapporterer til OBF og skal være et sted han kan søke råd og be om utredning av ideer og problemstillinger. Den skal ellers samarbeide tett og konstruktivt med alle enheter i KD og bidra til at KD som helhet blir best mulig. Utviklingsenheten er også et ressurssenter hvor det kan trekkes på enkeltmedlemmers kompetanse, for eksempel som foredragsholdere, forfattere og lignende.

Sist redigert onsdag, 15 mars 2017 16:54