Medlemmer av Informasjonsdirektoriet

Informasjonsdirektoriet består av følgende medlemmer:

Ordførende i Direktoriet: Ordenens Overarkitekt Kristoffer Sandven
Viseordførende i Direktoriet: Storarkitekt Arne Lie jr.
Sekretær i Direktoriet: Bjarne Lysholm Gram
Redaktør av Frimurerbladet: Freddie Øvergaard
Redaktør av www.frimurer.no: Gorm P. Fossum
Webmaster: Kristoffer Sandven
Sist redigert tirsdag, 30 juni 2020 11:52