Medlemmer av Informasjonsdirektoriet

Informasjonsdirektoriet består av følgende medlemmer:

Ordførende i Direktoriet: Ordenens Overarkitekt Kristoffer Sandven
Viseordførende i Direktoriet: Storarkitekt Arne Lie jr.
Sekretær i Direktoriet: Bjarne Lysholm Gram
Redaktør av Frimurerbladet: Freddie Øvergaard
Redaktør av www.frimurer.no: Gorm P. Fossum
Webmaster: Kristoffer Sandven
Sist redigert tirsdag, 30 juni 2020 11:52

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden