Kunnskapsdirektoriet

Direktoriets hovedoppgaver er fastlagt i Lover for Den Norske Frimurerorden. Direktoriet ledes av Ordenens Bannerfører (OBF). Direktoriet er organisert i tre enheter: Ordenens kunnskapssenter, som består av bibliotekvirksomheten sentralt og lokalt og utgiverseksjonen, Ordenens opplæringsvirksomhet og Ordenens Historiske Samlinger, som består av Ordenens Historiske Arkiv, herunder Billedarkivet og Musikkhistorisk arkiv og Museumsvirksomheten.  Direktoriets utviklingsenhet ligger i stab, direkte under OBF. Sekretariatet tar seg av felles funksjoner for hele direktoriet.
 
Direktoriets enheter:
-Ordenens Kunnskapssenter
-Ordenens Opplæringsvirksomhet
-Ordenens Historiske Samlinger
I tillegg er følgende virksomheter organisert i stab:
-Direktoriets utviklingsenhet
-Direktoriets sekretariat.
Sist redigert mandag, 23 juli 2018 07:33