Musikkhistorisk Arkiv

Musikkhistorisk arkiv skal ta vare på noter og annet arkivalia som vedrører musikken i frimureriet. Arkivet har en relativt stor samling med håndskrevene noter med frimurermusikk. Arkivet er under etablering og er derfor interessert i å få noter, både trykte og håndskrevne, med frimurermusikk og bilder fra konserter og andre musikalske begivenheter.

Musikkhistorisk arkiv ledes av Thor Skott Hansen.

Henvendelser kan skje til e-mail: 

Sist redigert mandag, 23 juli 2018 07:09