Oversikt

Kunnskaps- og opplæringsdirektoriet (KD) er et rådgivende organ for Ordenens Stormester, og skal gjennomføre oppgaver både når det gjelder forvaltning og formidling av frimurerisk kunnskap innenfor Den Norske Frimurerorden.

Direktoriets mandat er:

    • Å bistå landets loger, provincialloger og Ordenens direktorier i deres arbeid med planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak innenfor kunnskapsforvaltning og kunnskapsformidling.

    • Å vurdere og utvikle Ordenens overordnede mål og strategi for kunnskapsforvaltning og kunnskapsformidling på alle plan i Ordenen, herunder å evaluere de til en hver tid iverksatte tiltak.

    • Å samordne og koordinere direktoriets underliggende enheter slik at arbeidet gir de best mulige resultater for Ordenen. 

 

Sist redigert tirsdag, 23 oktober 2012 22:05