Heraldikk

Storintroduktøren (Heraldicus Magnus) leder et kollegium som består av heraldikerne i Landslogen, Provinciallogene og i noen av Stewardslogene. Dette kollegium skal forestå utarbeidelsen og produksjonen av de enkelte logers våpenskjold. Med basis i disse utarbeides de logemerker det enkelte medlem bærer og som skal godkjennes av Storintroduktøren. I tillegg benyttes innen Ordenen skjoldmerker i enkelte andre sammenhenger. Disse utarbeides også av kollegiet og skal godkjennes av Storintroduktør.

De enkelte våpenskjold utarbeides etter de generelle heraldiske regler og interne regler når det gjelder bruk av symboler.

Henvendelser til Heraldikkollegiet gjøres til postadresse:
Storintroduktør, Den Norske Frimurerorden, Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo
eller på e-post til

Sist redigert mandag, 26 januar 2009 10:18

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden