1989

Mottager: Norge Røde Kors - Barn i Armenia
Sum: 400 000,-