1992

Mottager Kirkens Nødhjelp. Eritrea:
Sum: 300 000,-