1995

Mottager: Krigsinvalideforbundet
Sum: 350 000,-