2004

Mottager: Demensforbundet i Nasj.foreningen for Folkehelsen
Sum: 350 000,-