2005

Mottager: Fransiskushjelpen
Sum: 250 000,-

Det har alltid vært nære bånd mellom Fransiskushjelpen og norske frimurere. Like før jul 2005 ble det synliggjort ved at Den Norske Frimurerordens Administrator Wilhelm Omsted overrakte Fransiskushjelpen og dens leder, Britta Hjertaas, en sjekk på 250 000 kroner. I likhet med tidligere gaver setter Fransiskushjelpen stor pris på at de to organisasjonene har funnet hverandre til beste for dem som trenger hjelp.

Fransiskushjelpen

Ordenens Administrator Wilhelm Omsted og leder av Fransiskushjelpen Britta Hjortaas fotografert under 50-årsjubileet på Ekebergrestauranten i Oslo.

Fransiskushjelpen ble stiftet i 1956 og ledet av Brita Paus, som var gift med Ordenens tidligere Stormester Bernhard Paus. Fransiskushjelpens formål var i 1956 ”Å yte omsorg og pleie av gamle, syke og nødlidende mennesker”, og i dag er fortsatt hovedformålet å ”hjelpe, lindre og være til stede hos mennesker i nød.” Dette er også formål som står enhver frimurer nært og Fransiskushjelpen har på en imponerende måte klart å iverksette mange av de tjenester den enkelte frimurer gjerne føler han skulle vært flinkere til å utføre.

Formålet

Fransiskushjelpens tjenester er gratis for den enkelte som benytter tjenesten og drives av frivillig innsats, private gaver og offentlig støtte. De tilbyr følgende tjenester:

  • Besøkstjenesten – hjemmebesøk hos ensomme og eldre
  • Pleietjenesten - gir omsorg og pleie til kreftpasienter, alvorlig syke og døende som ønsker å være i sitt eget hjem
  • Sorgtjenesten - hjelper og støtter mennesker i sorg.
  • Fratello - driver oppsøkende for rusbrukere, kvinner i prostitusjon, uteliggere og mennesker med store psykiske lidelser.

I tillegg organiserer Fransiskushjelpen et stort korps av frivillige som ønsker å bidra innen de forskjellige tjenestene og gjør det mulig å nå ut til så mange nødlidende. Det er behov for menn som kan stille som frivillige i besøkstjenesten og en innsats her innebærer å dra hjem til ensomme og eldre mennesker og bruke litt tid sammen med disse. Dette kan innebære å gå tur sammen, lese høyt for svaksynte, diskutere aktuelle tema. Med andre ord være en venn for de som ingen eller få venner har.

Fransiskushjelpen sørger for at alle frivillige får nødvendig opplæring før man blir sendt ut i felten. Denne tjenesten er et tillegg til de tjenester hvor det er behov for faglært, medisinsk personell. Enhver kan selv avgjøre hvor ofte en ønsker å dra på hjemmebesøk.

Vil du hjelpe? Se http://www.fransiskushjelpen.no/

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden