2009

Mottaker: Viken senter for psykiatri og sjelesorg, Bardu.
Sum: 1.000.000,-

Viken senter for psykiatri og sjelesorg i Bardu fikk forleden overrakt en million kroner fra Den Norske Frimurerordens fellesgave for 2009.  Midlene skal anvendes til utvikling av sjelesorgenheten ved senteret.

”Den nye livsformen i vårt samfunn skaper og avdekker en ny form for nød. Det handler om psykiatriske lidelser og smerter knyttet til relasjoner, emosjoner,  livstolkning og mening.   Den Norske Frimurerorden er ikke i tvil om at virksomheten ved Viken senteret er rettet inn mot  en nød i vårt samfunn, som vi vil bidra til å lindre”, sa Per-Otto Gullaksen ved overrekkelsen av Fellesgaven 2009.  Han er leder for Velgjørenhetsdirektoriet i Den Norske Frimurerorden.

”Gaven fra Den Norske Frimurerorden gir oss en ekstra mulighet  til å virkelig komme i gang med sjelsorgsvirksomheten, etter å ha prøvet litt frem og tilbake.  Gaven kommer på et viktig og riktig tidspunkt”,  sa  daglig leder  Jon Henrik Wien ved Viken senter i sin takketale.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg er en stiftelse,  som er etablert av Nord-Norsk Diakonistiftelse og  Hålogaland Bispedømmeråd.  Viken senterets  formål er ut fra et kristent og helhetlig menneskesyn å være et kompetansesenter på å forstå eksistensielle og åndelige spørsmåls betydning for utvikling og behandling av mennesker med angst, depresjon og samlivsproblemer.

Stiftelsen fikk i 2003 godkjenning av Sosial- og helsedepartementet til å bygge en privat behandlingsinstitusjon for psykiske lidelser med totalt 40 plasser.  Støtte fra annet hold har senere gitt økonomisk grunnlag for å etablere en egen sjelesorgenhet i tillegg.  Det er denne virksomheten Fellesgaven  2009 primært støtter, slik at  enheten kan bli både økonomisk og faglig bærekraftig.

Viken senter  ligger i Bardu i Troms fylke og tar inn pasienter fra hele landet.

Sist redigert onsdag, 10 februar 2010 14:37

Den Norske Frimurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Postboks 506 Sentrum, N-0105 Oslo. Telefon: 22 47 95 00

Kontaktinformasjon til Ordenen og sentrale embedsmenn
Ansvarlig redaktør for nettsidene:
Teknisk ansvarlig for nettsidene:

For spørsmål om Min Side og ditt medlemskap:

Personvernerklæring

© 1749-2022 Den Norske Frimurerorden